Ets a: Portada > Ajuntament > Reglaments, ordenances i preus > ORDENANCES EMD BÍTEM

ORDENANCES EMD BÍTEM

· Ordenança fiscal número 10. Reguladora de taxa per l'ús privatiu d'espais públics municipals per al dipòsit de correspondència.


· Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb parades del mercat de venda no sedentària, publicada íntegrament al BOPT Núm. 158, de 10 de juliol de 2014 i vigent desde l'endemà d'aquesta publicació.


· Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i terrasses, publicada íntegrament al BOPT Núm 24, de 30 de gener de 2014, i vigent des de l'endemà d'aquesta publicació.

· Ordenança reguladora de les llicències de guals de l'EMD de Bítem
, publicada íntegrament al BOPT Núm. 39 de 26 de febrer de 2016, i vigent a partir de l'endemà d'aquesta publicació.


· Ordenança fiscal reguladora de taxa per serveis de cementiri de l'EMD de Bítem
, publicada íntegrament al BOPT Núm. 122 de 26 de maig de 2012, i vigent des del mateix dia d'aquesta publicació.


· Ordenança reguladora i establiment de preus públics per l'assistència als actes festius
,


· Ordenança fiscal número 3. Reguladora de taxes per l'entrada de vehicles a través de les voreres de l'EMD de Bítem.


· Ordenança fiscal número 2. Reguladora i establiment del preu públic per la prestació del servei de llar d'infants "Barrufets"


· Ordenança fiscal número 1. Reguladora de la taxa per la prestació del servei de piscina a l'EMD de Bítem.


· Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en el marc de la Fira de la Clementina,
Amb el suport de:


EMD de Bítem , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?