Notícies

RSS

Agenda

RSS
 • 05/09/2017

  JUNTA VEINAL

  Dimarts dia cinc de setembre de 2017 a les 19:45 hores al Casal de la Unió Recreativa de Bítem, es celebrarà Junta Veïnal ordinària sota el següent ORDRE DEL DIA:

  1.- Proposta d’aprovació de les actes següents:
  • Acta de la sessió ordinària de la Junta Veïnal Núm. 06/2017, de 4 de juliol. A
  • Acta de la sessió extraordinària de la Junta Veïnal Núm. 07/2017, de 28 de juliol.
  2.- Donar compte de les actes de Junta de Govern Local i Resolucions de l’Alcaldia següents:
  • Junta de Govern Local ordinària 05/2017, de 25 d’abril.
  • Junta de Govern Local ordinària 06/2017, de 30 de maig.
  • Resolucions d’Alcaldia de la 38/2017, de 7 de juny, fins la 55/2017, de 19 de juliol.
  3.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’EMD de Bítem corresponent a l’exercici 2016.

  4.- Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament, en règim de concurrència competitiva, de subvencions adreçades a les associacions i entitats de Bítem.

  5.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels preus públics per l'assistència als actes festius de l’EMD de Bítem.

  6.- Moció del Grup Municipal del PSC per incloure en els pressupostos de 2018 una partida que permeti dotar a la piscina d’uns vestidors que tinguin espai de vestidor, sistema de renovació d’aire i tots els elements d’higiene que recomana la normativa respecte a les instal·lacions d’ús públic. 

  7.- Moció del Grup Municipal del PSC per instar al govern de la Generalitat a que garanteixi la redacció del projecte constrictiu del nou hospital de les TTEE per a la seva posterior i efectiva construcció.

  8.- Informes de la Presidència.

  9.- Control del òrgans de la E.M.D. [+]

 • 09/09/2017

  CURSA D'ANDRÒMINES TERRESTRES


  [+]

 • 08/09/2017

  PROGRAMACIÓ FESTES MAJORS