Notícies

RSS
 • 1 de desembre de 2020

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 1 de desembre de 2020 va concedir a l'EMD de Bítem una subvenció de 616,11 euros, per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal, exercici 2020.

  [+]

 • 24 de novembre de 2020

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 24 de novembre de 2020 va concedir a l'EMD de Bítem una subvenció de 847,61 euros per a la realització d'actuacions de gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, exercici 2020.

  [+]

 • 10 de novembre de 2020

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 10 de novembre de 2020 va concedir a l'EMD de Bítem una subvenció de 2.000 euros per a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animas domèstics.

  [+]

 • 22 de desembre de 2020

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar en data 22 de desembre de 2020, la concessió a l'EMD de Bítem d'una subvenció per import de 13.004,68 € per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 

   

  [+]

 • 15 de desembre de 2020

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar en data 15 de desembre de 2020, la convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i per al primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020. L'EMD de Bítem en data 26/01/2021 ha tramès la sol·licitud i justificació de la subvenció a la Diputació per un import de 8.750,00 €. 

  [+]

Agenda

RSS
 • 2019-09-04 11:51:38

  FESTES MAJORS BÍTEM 2019

  [+]

 • 14/10/2016

  JORNADA TÈCNICA
  [+]

 • 03/05/2016

  JUNTA VEÏNAL

  SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA VEÏNAL Nº 03/2016

   

  La propera sessió ordinària de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem, tindrà lloc el proper dimarts dia tres de maig de 2016 a les 19:45 hores al Casal de la Unió Recreativa de Bítem, sota el següent

  ORDRE DEL DIA

  01.   Proposta d’aprovació de les actes següents:

  · Acta de la sessió ordinària de la Junta Veïnal Núm. 02/2016 de 2 de febrer.

   

  02.   Donar compte de les Actes de Junta de Govern Local i Resolucions de l’Alcaldia següents:

  · Juntes de Govern Local:

                 · Ordinària 01/2016 de 26 de gener.

                 · Ordinària 02/2016 de 23 de febrer.

                 · Extraordinària 03/2016 de 17 de març.

   

  · Resolucions de l’Alcaldia:

  · De la 01/2016, de 7 de gener, a la 12/2016, de 16 de març.

  . Decret 13/2016, de 16 de març, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2015

   

  03.   Proposta d’aprovació inicial de la “III proposta d’escut” de l’EMD de Bítem.

   

  04.   Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.

   

  05.   Proposta d’aprovació de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits.

   

  06.   Moció presentada conjuntament pels grups municipals de CiU, PSC, ERC i Movem davant la il·legal valoració  cadastral de les construccions indispensables pel desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura.

   

  07.   Moció presentada pel PSC per demanar la millora i arranjament de l’aparcament públic i els seus accessos  a l’Hospital Verge de la Cinta.

   

  08.   Informes de la Presidència.

   

  09.   Control del òrgans de la E.M.D.

  a.       Mocions

  b.      Precs

  c.       Preguntes

  [+]

 • 14/12/2015

  JUNTA VEÏNAL

  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA JUNTA VEÏNAL Nº 14/2015

  L'EMD de Bítem, informa de la propera sessió extraordinària de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem, que tindrà lloc el proper dimarts dia quinze de desembre de 2015 a les 19:30 hores al Casal de la Unió Recreativa de Bítem, sota el següent

  ORDRE DEL DIA

  1. Proposta d’acord d’aprovació inicial del pressupost de l’EMD de Bítem, exercici 2016
       2.  Proposta d’atorgament de subvencions a les associacions i entitats de l’EMD de Bítem, exercici 2015. [+]

 • 16/10/2015

  VIII FIRA DE LA CLEMENTINA


  8a Fira de la Clementina. Bítem, del 16 al 18 d'octubre de 2015
  [+]


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaAOC


EMD de Bítem , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?