Notícies

RSS
 • 21 de juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'EMD de Bítem una subvenció de 194.415,00 € corresponents al PLA d'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, amb la següent distribució; 13.220,93 € per a despesa corrent, 12.916,73 € per pavimentar el Carrer Comerç Agrícola, 13.574,62 € per pavimentar el Carrer Dr. Olivas, 154.702,72 € per pavimentar els carrers Joventut i Dos de Maig.
  [+]

 • 31 de març de 2017

  SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

  El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 31 de març de 2017, va aprovar un conveni a signar amb l'EMD de Bítem per regular l'atorgament d'una subvenció directa de 7.630,73 €, que s'han de destinar únicament i exclusivament a execució d'obres d'arranjament de camins de titularitat municipal.
  Resultado de imagen de consell comarcal baix ebre
  [+]

 • 21 de juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 21 de juliol de 2017, va acordar la concessió d'una subvenció de 2.168,10 euros a l'EMD de Bítem per a la gestió i funcionament d'equipaments municipals d'interès ciutadà, convocatòria 2017.

  [+]

 • 21 de juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 21 de juliol de 2017, va acordar la concessió d'una subvenció de 4.485,50 euros a l'EMD de Bítem per a la realització d'inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, convocatòria 2017.

  [+]

 • 21 de juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 21 de juliol de 2017, va acordar la concessió d'una subvenció de 1.050,92 euros a l'EMD de Bítem per a la realització d'activitats culturals.

  [+]

Agenda

RSS
 • 18/08/2017

  PREFESTES DE BÍTEM

  [+]

 • 27/08/2017

  FESTES MAJORS SANTA ROSA

  [+]

 • 28/07/2017

  JUNTA VEÏNAL

  Avui divendres a les 16:00 hores, al Local de la Unió Recreativa, es farà Junta Veïnal, sota el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Proposta d'aprovació inicial del projecte d'obra d'urbanització dels carrers Joventut i Dos de Maig.
  2. Proposta d'aprovació inicial de la memòria valorada de l'obra d'urbanització del Carrer Comerç Agrícola.
  3. Proposta d'aprovació inicial de la memòria valorada de l'obra d'urbanització del Carrer Doctor Olivas.